Ing. Ivo Rosol, CSc.

Ivo Rosol vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. V tomto oboru pokračoval jako interní aspirant v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, kde se věnoval výzkumu adaptivního řízení procesů popsaných stochastickými modely. V letech 1986 – 1990 pracoval jako odborný asistent elektrotechnické fakulty ČVUT. Od roku 1990 pracuje ve společnosti OKsystem, v současné době na pozici ředitele vývojové divize.

Je zodpovědný za návrh a vývoj podnikových informačních systémů. Zabývá se otázkami bezpečnosti, aplikace krytografických technologií a problematikou čipových karet. Aktivně se podílí na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje a standardizačním procesům v oblasti elektronických čipových karet a dokladů.

Zpet