Dr. Tomáš Rosa

Vystudoval na Katedře počítačů FEL ČVUT v Praze v kombinaci s MFF UK v Praze, jeho doktorská práce získala Cenu rektora ČVUT za rok 2004.

Jako vedoucí kryptolog pracoval na projektech určených k ochraně utajovaných skutečností České republiky
(zákon č. 148/1998 Sb.) stupně PŘÍSNĚ TAJNÉ.

V ČR patří mezi průkopníky moderní kryptoanalýzy s využitím postranních kanálů.

Spolupracuje na výzkumných projektech na Katedře algebry MFF UK v Praze a Katedře počítačů FEL ČVUT v Praze.
Ve společnosti Raiffeisenbank a.s. zastává funkci experta informační bezpečnosti se zaměřením na aplikovanou kryptografii a kryptoanalýzu.


2004 – yet Senior Cryptologist with Raiffeisenbank (merged with eBanka in summer 2008)
2003 – 2004 Information Security Director with eBanka
2001 – 2003 Chief Cryptologist with ICZ Co.
1997 – 2001 Development Specialist, Development Manager with Decros Ltd.
1993 – 1999 Independent Security Consultant & Publicist

Osobní stránky:
http://crypto.hyperlink.cz

Zpet