Ing. František Maleč

Narozen v r. 1958

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze.

Od roku 1994 pracuje ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik (STC), nyní na pozici technického ředitele. Zodpovídá za nákup a provoz technického vybavení, dále za provoz personalizačního centra pasů, občanských průkazů a dalších dokladů, a dále za speciální projekty.

Od roku 1988 se podílí na vývoji dokladů. V STC zajišťoval vývoj a implementaci pasů, občanských průkazů, víz, dokladů pro řidiče a vozidla a dalších dokladů pro státní správu.

Po technické stránce zodpovídal za projekt výroby a personalizace pasů a občanských průkazů implementovaný v roce 2000, dále projekt výroby a personalizace řidičských průkazů implementovaný v roce 2004, a v neposlední řadě projekt biometrických cestovních dokladů včetně kompletní technologické infrastruktury pro sběr a zpracování dat, implementovaný v roce 2006.

V letech 1990 až 1994 byl členem mezinárodního týmu (ICAO TAG MRTD), který vytváří standardy pro strojově čitelné cestovní doklady.

Od roku 1994 reprezentuje republiku ve sdružení evropských centrálních bank a výrobců bankovek (Banknote Printers Conference, nyní European Banknote Conference) jako vedoucí delegace.Zpet