RNDr. Vlastimil Klíma

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nyní nezávislý kryptolog.

V ČR je spoluzakladatelem oboru kryptoanalýzy postranními kanály. Je autorem přes 200 příspěvků a přednášek.

Ve světě je znám nejrychlejší metodou hledání kolizí MD5, odhalením slabin v OpenPGP a SSL/TLS a návrhem jejich obrany proti hackerům.

Navrhl nový koncept hašovacích funkcí SNMAC (HDN) a bezpečných blokových šifer (DN) pro Národní bezpečnostní úřad. V současné době se účastní světové soutěže na nový hashovací standard (SHA-3), a to dvěma nejrychlejšími návrhy z 51 kandidátů.

2004 - 2009 Independent cryptologist - consultant; projects for the Czech National Security Authority and private companies
2004 - 2004 Independent cryptologist - consultant & cryptologist with security company LEC
1997 - 2003 Worked for the security company DECROS and ICZ as a cryptologist
1996 - 1997 Independent cryptologist - consultant & projects for the security company AEC
1995 - 1996 Worked for the security company DECROS as a cryptologist
1994 - 1995 Worked for the German security company Tele Security Timmann as a cryptologist
1993 - 1994 Worked for two Czech companies as a cryptologist
1991 - 1992 Worked for the Federal Ministry of Defense, chief of R&D group
1982 - 1991 Worked for a Bureau of the Federal Interior Ministry, former Czech National Security Authority, chief of R&D group

Osobní stránky:
http://cryptography.hyperlink.cz


Zpet